Държавата даде две сгради на община Болярово
Държавата даде две сгради на община Болярово / ОА - Ямбол, архив

С Решение на Министерски съвет 3 юли 2014 г., държавата прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, на община Болярово. Решението касае две едноетажни сгради, които се намират на ул. „Нико Пехливанов” в града, съобщават от Областна администрация - Ямбол. Те ще бъдат ползвани от местната власт за обособяване на складове за индивидуални средства за защита и за съхранение на имущество на общината.

Ангажимент на областния управител е да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имотите с кмета на общината, да организира тяхното предаване и приемане, както и отписването им от актовите книги за държавна собственост.