Безработицата в Сливен 17,44%
Безработицата в Сливен 17,44% / netinfo

17,44% е безработицата в Сливен, в Котел 43,49 на сто през април, съобщи Росица Хаджиева от Бюрото по труда. Регистрираните безралотни са 729. Преобладаща част от регистрираните са жени, повече от половината с нисък или липсващ образователен ценз, а близо 24 на сто са младежите под 29-годишна възраст.

През месеца постъпилите заявки от работодатели и разкрити работни места са 282 на първичния пазар и 239 по Програми и мерки на заетост. Постъпилите на работа безработни са 524.

Над половината от регистрираните в Бюрото по труда в Сливен и Котел поддържат регистрация повече от 12 месеца, а 81% от клиентите са се регистрирали в бюрата повече от веднъж.