13.52% безработица в Сливенско
13.52% безработица в Сливенско / Дарик Сливен, Архив

13.52% е безработицата в община Сливен през месец април. Регистрираните безработни са 7141, съобщи директора на Бюрото по труда Тихомира Димитрова.

През месеца регистрираните безработни са 422 души, 269 от тях са освободени от секторите „индустрия" и „търговия". 51.4 на сто от регистрираните безработни са жени, над 56% от тях са с нисък или липсващ образователен ценз. 55.8 на сто от безработните поддържат регистрация повече от 12 месеца, а 84.3% са били регистрирани в Бюрото по труда повече от веднъж.

Частният сектор е обявил 320 свобдни места. Преобладаващи с 91,8 та сто са били работните места, предназначени за неквалифициран персонал.

През месец април по мерки за заетост са работили 50 души, а по програми - 72. 159 души са работили по схема „Обучение и заетост на младежи".