Отличиха председателя на Административен съд - Шумен
Отличиха председателя на Административен съд - Шумен / dariknews.bg
В Административен съд - Шумен е постъпила жалба, депозирана от ПП „ГЕРБ“, съобщават от съда. Тя е срещу решение на Общинската избирателна комисия в Нови пазар, която е заличила регистрацията на един от кандидат за общински съветник, предложен от ПП ГЕРБ.

По този повод е образувано административно дело. С разпореждане на съдията – докладчик е указано на ОИК – Нови пазар да представи заверен препис на всички доказателства, част от административната преписка по постановяване на оспореното решение, което е сторено с придружително писмо от 11.10.2019г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание днес от 14 часа.