Новата учебна година във Филиал Шумен  към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна започна днес
Новата учебна година във Филиал Шумен  към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна започна днес / dariknews.bg, Деян Герговски
Новата учебна година във Филиал Шумен  към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна започна днес. 
 

Новата учебна година във Филиал Шумен  към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна започна днес
dariknews.bg, Деян Герговски

Отсега нататък вие сте част от динамично развиващ се, иновативен и  модерен медицински университет, се посочва в словото на Ректора на МУ- Варна. От днес правите една от най-важните стъпки към бъдещото си развитие. Знанието е прозорец към света. Ние сме тук, за да ви помогнем да отворите широко този прозорец, за да можете да откриете един нов свят - този на науката!

Новата учебна година във Филиал Шумен  към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна започна днес
dariknews.bg, Деян Герговски


Приемът е завишен – приети са 35 студенти в специалност „Медицинска сестра“ и 20 студенти в специалност „Акушерка“.
 

Новата учебна година във Филиал Шумен  към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна започна днес
dariknews.bg, Деян Герговски


Филиал Шумен е във владение на новите помещения, които бяха предоставени на учебното заведение с решение на Общинския съвет в Шумен  Залите са  ремонтирани и за новата учебна година студентите и преподавателите ще имат модерна аула и лаборатория по здравни грижи.

Новата учебна година във Филиал Шумен  към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна започна днес
dariknews.bg, Деян Герговски


Студентите ще положат клетва на първокурсника.