Шумен
Шумен / Dariknews.bg
По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2019 г. нарастват с 253, или с 0.6% спрямо края на март 2019 г., като достигат 44 952. Това сочат данните на статистическото бюро.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения“ и „Строителство“ - с по 8.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.0%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 3.9% и „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 3.1%.

Намаление се наблюдава в девет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ - с 6.5%, „Образование“ - с 2.4% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 2.1%.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 778.2 хил., а най-малък в област Видин - 16.6 хиляди.

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за април 2019 г. е 999 лв., за май - 1 008 лв., а за юни - 985 лева.

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец юни 2019 г. е 1 253 лева.

По размер на средната работна заплата за месец юни област Шумен заема дванадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) - 1 730 лв., а с най-ниско е област Благоевград - 800 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен се увеличава спрямо първото тримесечие с 4.4% до 997 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“, а намаление се наблюдава в „Добивна промишленост“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 9.8%, спрямо същото тримесечие на 2018 година. Спрямо същия период на 2018 г., средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10.9%, а в частния сектор - с 9.3%.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари.