РИОСВ контролира фирми, ползващи лагуни за течно-торова маса и отпадъчни води
РИОСВ контролира фирми, ползващи лагуни за течно-торова маса и отпадъчни води / netinfo

Регионалната инспекция по околна среда и води-Шумен е дала предписание на фирмите, които ползват приемни лагуни за течно-торова маса и отпадъчни води да ги приведат в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

Част от тях са депозирали искане за удължаване на срока във връзка с участие с проекти и финансиране от Оперативните програми на Европейската комисия.

На територията на областите Шумен и Търговище се контролират 17 обекта, които формират производствени отпадъчни води. От тях 3 са свинекомплексите, 10 – свинефермите, 3 са птицефермите, 1 кравеферма и едно млекопреработвателно предприятие. Всички те акумулират отпадъчните си води в бетонни и земнонасипни лагуни. Съоръженията са основно безоточни.

През 2008г. за констатирани нарушения във връзка с Наредбата за опазване на подземните води са съставени 5 акта.

Екоинспекцията ще продължи да контролира състоянието на лагуните, с цел привеждане им в съответствие с нормативните документи.