Община Велики Преслав
Община Велики Преслав / Община Велики Преслав
Две улици във Велики Преслав ще бъдат ремонтанрани за над половин милион лева. Днес се  се откри строителната площадка и се направи първа копка на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул „Отец Паисий” и ул „Йоан Екзарх“.

Проектът включва полагане на нови улични настилки, бордюри и тротоари на стойност – 583 275,42 лева.

Изпълнител е „МАРИДЕЛ 2012” ЕООД.

Проектът се изпълнява по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00507 от 14.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по ПРСР 2014-2020 г. , сключен между Община Велики Преслав и ДФ "Земеделие".

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари.