Предлагат над 6 млн. лв. да е план-сметката за чистотата през 2013г.
Предлагат над 6 млн. лв. да е план-сметката за чистотата през 2013г. / Дарик-Шумен, архив

6 109 998 лв. да е план -сметката за сметосъбиране и сметоизвозване за тази година. Това предлага общинска администрация в докладна до местния парламент, стана ясно по време на заседание на Консултативния съвет. Тя ще бъде обсъдена но време на заседание в края на февруари.

4 378 000 лв. от сумата са предвидени за концесионера „Титан БКС", докато през миналата година сумата е била близо 4 100 000 лв. Увеличението се дължи на промяна на цените на горивата и повишаване на минималната работна заплата, се казва в докладната.

От общата сума - 5 479 395 лв. са за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата в града и кварталите, а за дейностите сметопочистване и сметоизвозване в селата от общината е предвидената сумата от 630 606 лв.

Тази година не се предвижда промяна в такса смет, става ясно още от докладната. Тя ще остане 1,5 промила за физическите лица в Шумен и кварталите и 4 промила за юридически лица.

По време на предстоящото заседание съветниците ще разгледат и предложение за изменение на разпределението на част от средствата от облигационния заем. „След проведените търгове, сумата, която остана от заема е в размер на 2 000 000 лв. С 1 400 000 лв. от тях ще се извърши ремонт на допълнителни улици в Шумен. Предлагаме останалите 500 000 лв. да се използват за разплащане на така наречената ромска програма , дейностите, по която са извършени още през 2010 година", заяви зам.-кметът по стопанските въпроси Митко Киров.

Сред другите предложения, които предстои да бъдат обсъдени и гласувани е и това на съветниците от „Демократи за Десетият град", които предлагат да бъде създаден общински фонд „Екология". „Идеята е в него да постъпват суми от глоби и наказателни такси, които общината налага. Средствата от този фонд да се използват за екологични инициативи и той да е подчинен на администрацията", обясни съветникът Васил Тодоров.