/ iStock/Getty Images
Намерени са алтернативни източници за водоснабдяване за селата Салманово, Ивански и Троица. В язовир "Тича" има достатъчно вода, за да не остане Шумен на воден режим. Това стана известно на извънредно заседание на Общинския съвет в областния град по проблемите във водния сектор.

Отпускат се допълнително 0,800 млн. куб. м вода за напояване от язовир „Ястребино“

Директорът на ВиК-Шумен Жанета Панайотова съобщи още, че за водоснабдяването в трите най-проблемни села в областта е намерено решение за осигуряване му, но трябва да бъде осигурено финансиране; изследват се и сондажи в кварталите "Мараш" и "Мътница" в областния град.

Във връзка с назначено обследване на алтернативните водоизточници в Шумен, Панайотова отбеляза, че водоизточниците са с много добри качества, но дори и възстановяването им да намери решение, няма да покрият на 100 процента потребностите от водоснабдяване на града, каквото осигурява яз. "Тича".

"Може да се справим с проблема единствено ако работим всички заедно, в една посока, ако търсим трайни решения за осигуряване както на питейна вода, така и на вода за поливане и за промишлени нужди", каза на заседанието кметът на Шумен Любомир Христов.

Община Шумен осигурява топъл обяд на още 170 души

По думите му, основните цели и задачи, които си поставя общинската администрация по отношение на ВиК-услугите, са общината да бъде осигурена с достатъчно количества вода, включително по време на кризисни ситуации.

Общинската администрацията, която също има отговорност да помогне за разрешаването на проблема с водата, в резултат на наблюдения и извършен анализ, предлага три основни източника на вода. На първо място това е яз. "Тича" - открит водоизточник, с неограничен дебит, при добри климатични условия.

"На второ място е водоснабдителната система "Дунав", а на трето - съществуващите местни алтернативни водоизточници", допълни Христов.
БТА