Близо 90 хил. лева дадоха за ремонт на техниката на сметището
Близо 90 хил. лева дадоха за ремонт на техниката на сметището / Община Шумен

Булдозерът и компакторът на Регионалното депо за неопасни отпадъци вече са ремонтирани и от днес и започна тяхната редовна експлоатация, съобщиха от ОП „Чистота".

Шумен вече има общинско предприятие "Чистота"

Общо 89 700 лева с ДДС са платени за извършения ремонт, като по-голямата част от тях - 71 000 лева са дадени за основен ремонт само на булдозера.

Когато през юли Община Шумен пое управлението на регионалното депо за отпадъци след приключването на концесионния договор с "Титан БКС" се оказа, че част от техниката не работи. Това наложи и ремонтите.

Близо 90 хил лева дадоха за ремонт на техниката на сметището
netinfo

С машините вече се обработват постъпващите в работния участък отпадъци, които се уплътняват и запръстяват съгласно технологията за депониране. Обработени и запръстени са участъците, на които през лятото възникнаха пожари. Всички съоръжения - кранове, помпи и оросителната система на депото са в изправност и функционират нормално за осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.

Община Шумен поема управлението на депото за отпадъци

Със средства на общината е направен основен ремонт на складовете, гаражите и на сградния фонд в стопанския двор на депото за малко над 10 000 лева. В момента се извършва рехабилитация на пътя към Регионалното депо за неопасни отпадъци. Неасфалтираната част се насипва и валира с микс от фрезован асфалт и рециклирани строителни материали. Дупките по асфалтовата част на пътя ще бъдат запълнени с минералбетон.