/ община Русе
36 русенци са подали свои проекти за финансиране по фонд „Граждански инициативи“ на Община Русе.

Броят на сключените договори между местната управа и русенци е 14, като въз основа на тях те ще получат средства, за да облагородят междублоковите пространства в града.

Размерът на отпусканите средства е до 300 лв. на инициатива.

Допустими за финансиране са дейности по озеленяване, оформяне на цветни пространства, боядисване и оформяне на зони за отдих в зелени площи- общинска собственост – междублокови пространства. Кандидатстващите трябва да са с постоянен или настоящ адрес в град Русе и към датата на заявлението да нямат непогасени задължения към общината. Те могат да бъдат както физически лица, така и общо събрание на собствениците в режим на етажна собственост.

След завършване на облагородяването гражданите трябва да представят снимков материал или документи, удостоверяващи изпълнението на инициативата и размера на реално извършените разходи. Одобряването на кандидатурите се извършва от петчленна комисия, която заседава веднъж месечно. На одобрените инициативи се извършва и контрол по изпълнението им.

На гражданите се предоставят и инструменти за реализиране на инициативата, които могат да използват за свое улеснение.

Община Русе припомня, че кандидатстването може да бъде направено до края на календарната година.
 
 
община Русе