Русе е най-добрият град за живеене за 2018 г.
Русе е най-добрият град за живеене за 2018 г. / iStock/Getty Images
На 22 април от 10.00 ч. в зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе ще се проведе регионална среща, целяща информиране и представяне на възможностите на малките хора и съответно тяхната роля в обществото.

Чрез подобен тип форум се очаква утвърждаване и развитие на създаденото сътрудничество и партньорството между Национална организация „Малки български хора“, държавната и местна власт, институциите, ангажирани с хората с увреждания, доставчиците на социални услуги и самите хора с увреждания.
По време на събитието ще бъде представена и информация относно наскоро изградения Център по въпросите на малките хора в България, който е единствен на Балканския полуостров и трети в Европа.