/ Дарик Русе
Специалисти от София и Велико Търново анализират част от тракийските експонати на русенския музей.

Продължават разкопките на Средновековния град Червен

Във фокуса на изследването попада защитното въоръжение - обработват се десет бронзови шлема, показани в залите на музея, като целта е да се установи химичният състав и процентното съотношение на различните видове материали в тях.

Проучването на артефактите се извършва с портативна апаратура за рентгено-флуоресцентна спектометрия, чрез която се прави елементен анализ на състава на металите и технологията на изработка на предметите.

Русенски ученици приключиха работа в ателие в музея

Освен в Русе, подобни изследвания се извършват и на тракийски експонати от бронз от музеите във Велко Търново, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Казанлък, София.

Резултатите ще дадат възможност да се прецизира типологията на предпазното въоръжение, потвърждаване или коригиране на досега изказани идеи за съществуване на производствени центрове.

Деца се забавляваха, учейки за рибите и птиците

Целта е да се постигне комплексно проучване на представителна част от тракийското защитно въоръжение - шлемове, брони и наколенници, които да допълнян знанието за политическия, икономическия и културен разцвет на Тракия.

Изложбата „Тракийско въоръжение от I хил. пр.Хр.“ гостува в Русе

Рентгеновият анализ се извършва по проект
„Доспехите на тракийскитe войни: комплексно интердисциплинарно изследване на бронзово предпазно въоръжение от Тракия“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Национален Археологически Институт с Музей - БАН, финансиран от Фонд Научни изследвания под ръководството на проф. Тотко Стоянов.