/ РИМ-Русе
Занятия, посветени на рибите и птиците, проведе Регионален исторически музей-Русе в Свищов

Дунавкознайковци обогатиха познанията си за голямата река

Децата се запознаха с богатството от дунавски риби под ръководството на музейния педагог Виктория Друмева. Те трябваше да уловят с въдици макети на риби и да ги разпределят според вида им в различните морски басейни - сладководни и соленоводни.

Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

Второто занятие бе посветено на водолюбивите птици. Подрастващите се научиха да разграничават водоплаващите от водогазещите с помоща на специално изработени интерактивни кутии.

Търси се храна за червените ангъчи в базата „Калимок“ в Нова Черна

След това с плавници и кукили - децата усетиха как се придвижват пернатите. Заниманията се случих по проект "Културна екосистема - човек и природа - музейни и образователни модули", който се реализира от русенския музей с помоща на Министерство на културата и се състоя в къща-музей "Алеко Константинов"