/ iStock/Getty Images
Проектобюджетът на община Русе за тази година е 187,8 млн. лева. Той е с 27,4 млн. лева повече от миналогодишния, съобщиха от Общината.

Според кмета на Русе Пенчо Милков проектобюджетът е балансиран след задълбочен анализ и експертна оценка на общинските приходи и тяхната събираемост, необичайните и сезонни колебания на приходоизточниците, както и тези, свързани с пандемичната и външнополитическата обстановка. 

По думите му в разходната част са спазени принципите на икономичност и целесъобразност за постигане на годишните цели и приоритети. Според Милков пред общинската администрация стои отговорната задача в контекста на отминаващи и настъпващи кризи да бъдат гарантирани предпоставките за нормалния живот на гражданите.

Летището край Русе трябва да заработи до края на годината

От местната управа информират, че капиталовият бюджет е увеличен с близо 5 млн. лева спрямо миналата година, а средствата от държавата за делегирани от нея дейности нарастват от 94 млн. лева на 106 млн. лева. Ръст има и в постъпленията от местни приходи - от 50,8 млн. лева на малко над 61 млн. лева.

От кметството обясняват, че основните приоритети през тази година са свързани с подобряване на микроградската среда - облагородяване на междублокови пространства, изграждане на паркинги, ремонт на тротоари, паркове, осветление, монтиране на пейки.

Продължава поддръжката на съществуващи детски и спортни площадки, както и изграждането на достъпна среда и подобряване на енергийната ефективност. Предвидени са средства и за мащабна програма за реновиране на общински жилища.

Сред приоритетите е и подобряване на техническата инфраструктура в малките населени места. Създаването и поддържането на звено "Общинска полиция" е също сред акцентите в проектобюджета, както и подобряване на видеонаблюдението в различни части на града.

Русенската култура и спорт ще бъдат подкрепени с увеличение на заложените средства. Предстои изграждането на нов скейт парк за спортуване на открито и проектиране на велосипедна алея между град Русе и село Николово.

Общинската субсидия за читалищна дейност е в двоен размер, увеличава се и помощта за пенсионерските клубове. По отношение на социалната политика приоритетно ще се финансират основни социални отговорности.

Проектът на бюджет за тази година предстои да бъде внесен за гласуване на извънредна сесия на Общинския съвет през идния месец.
БТА