/ iStock/Getty Images
"С изненада видяхме в публикувания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък, че община Русе не е сред общините, одобрени за финансиране на инвестиционни проекти, които включват и ремонт на улици". Това заяви на брифинг заместник-кметът по устройство на територията на Русе Магдалина Илиева. 

Вече информира, Министерският съвет одобри на 28 септември списък с общините, които ще бъдат финансирани да осъществят ремонт на пътна и улична мрежи и ВиК-инфраструктура. В него са включени 234 обекта на обща стойност 406 374 769 лева.

"Веднага на 28 септември т. г. възразихме на това решение с писмо до министъра на регионалното развитие. То влезе в сила след публикуването му на 4 октомври т. г. в "Държавен вестник". Заместник-кметът по комунални дейности на Русе Димитър Недев днес е в София, за да се срещне с министъра", обясни Илиева.

Тя каза още, че Общината е подала в срок всички необходими документи. "Предполагаме, че решението е плод на недостигане на част от информацията до министъра. Ние ще продължаваме да настояваме и това, което искаме да направим, е в интерес на гражданите", каза Илиева. 

По думите ѝ за ремонта на всички улици в града - без кварталите "Средна кула" и "Долапите", след приключване на ВиК-проекта са необходими около 22 млн. лева. "Към момента сме редуцирали нашето искане до около 7,5 млн. лева за ремонт на основните улици. Идеята ни беше това да позволи по-лесното отпускане на средства", каза Илиева. 

Тя заяви, че е отправена и покана към министъра на регионалното развитие и благоустройството да посети Русе и да се запознае на място със състоянието на уличната мрежа в града. 
БТА