/ Община Русе
Община Русе закупи електромобил за Домашния социален патронаж, съобщиха от Общината.

Двигателят на превозното средство е електрически и с едно зареждане може да измине около 110 километра.

Община Русе подпомага инициативата "Фонд за децата на герои"

Колата е закупена по Програмата за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд, а част от финансирането е от общината.

Около 555 потребители използват ежедневно услугата на Домашния социален патронаж.