/ ThinkStock/Getty Images
Община Русе подпомага инициативата "Фонд за децата на герои", съобщиха от Общината.

Чрез Националното сдружение на общините в Република България местната администрация в Русе съдейства на благородния проект, чиято идея е да бъде осигурен ресурс за персонална месечна стипендия в размер на 500 лева на всяко непълнолетно дете на починал от коронавирус медик или учител до навършването на 18-ата му година.

За да могат да се свържат със семействата и да включат децата в листата за подкрепа, организаторите набират достоверна информация за починалите лица.

Гражданите на община Русе могат да подпомогнат процеса, като предоставят такива данни на служител от отдел "Социални дейности" на телефон 082/ 881-732 или на имейл i.georgieva@ruse-bg.eu.

Въз основа на събраната информация ще се подготвят необходимите документи за кандидатстване по процедурата за отпускане на помощта.