ТУ - филиал Разград
ТУ - филиал Разград / ТУ-РУСЕ
Във Филиала на Русенския университет в Разград днес започна новата академична година.

С тържествена церемония бяха посрещнати 52-та първокурсници в специалностите биотехнологии, технология на храните и химични технологии. Директорът на Филиала проф. Д.н. Станка Дамянова ги поздрави с избора си да станат част от Русенския университет. Тя посочи, че студентите ще се обучават от квалифицирани преподаватели със съвременни методи на преподаване, при обновяваща се база.

Филиал-Разград бележи развитие в международната дейност, като активно си сътрудничи със сродни университети в чужбина, има и растеж в участието на студенти и преподаватели по програмите за обмен Еразъм и CEEPUS, каза още директорът на висшето учебно заведение.

В края на тържеството своите дипломи за завършено образование получиха 47 бакалаври и 9 магистрати от випуск 2019 година.
БТА