/ ДЛС „Росица“
Стотици паднали рога от благороден елен показаха на изложба в Държавно ловно стопанство "Воден - Ири Хисар“.

Свои експонати са представили териториалните поделения на Северноцентралното държавно предприятие, стопанствата от Североизточното държавно предприятие, а от Югоизточното държавно предприятие се включило ловното стопанство в Несебър.

Домакините от ДЛС "Воден-Ири Хисар" са показали най-голямата сбирка за сезон 2021 година - рога от общо 285 благородни елена, като 81 от тях са били представени с поредици от две до пет години назад.
 
Най-тежките рога на изложбата - чифт с тегло на двата рога 6,900 кг + 6,500 кг, били представени от Държавното ловно стопанство в Русе. ДЛС "Несебър" се е отличило с най-дългата поредица от седем поредни години паднали рога на един елен. Внушителна колекция представили и ловното стопанство в Попово.

Според директора на Северноцентралното държавно предприятие инж. Цветелин Миланов, събирането и прегледа на падналите през сезона рога от благороден елен е важно ловностопанско мероприятие, защото по този начин се добива ценна информация за състоянието на популацията от благороден елен и нейните трофейни качества.

В рамките на събитието е била открита и фотоизложба на фотографа инж. Цветомир Цолов с фотоси от живописните кътчета в района на "Воден-Ири Хисар".
 
БТА