избори
избори / iStock/Getty Images

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ на 27.10.2019г.

Служителите от сектора ще работят на 27.10.2019г. от 08.30ч. до 19.30ч.

В седмицата преди 27.10.2019г., когато ще се проведат ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта/ зелен паспорт ), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта/зелен паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25.10.2019г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоворение, с което да гласуват.