/ Архив
Бюджетът на Община Сопот е абсолютно реализуем, той е балансиран и отразява желанието на жителите. Това коментира кметът на Сопот Деян Дойнов, ден преди внасянето на документа в Общинския съвет.

Над 9 млн. лв. се очаква да бъде бюджетът на Община Сопот

Дойнов уточни, че годината стартира със социални дейности, които са приоритет за управлението на града. През новата година родителите са освободени от таксата за детските градини и ясли, а еднократната помощ за новородено дете през 2019 г. се очаква да бъде 700 лв.

По време на провелото се обществено обсъждане бяха презентирани основните принципи при изготвяне на бюджетната рамка, която е 9 363 345 лева. От тях над 5 млн. лв. са предвидени за делегирани от държавата дейности - издръжката на училища, социални заведения, читалището и къщата-музей “Иван Вазов”, общинска администрация на Сопот и Анево и пълната издръжка на детските градини и яслите в града.

Кметът на Сопот: За нас 2018-та беше много важна в икономически и юридически план

Бюджетът е функция на въведената строга финансова дисциплина и политиките, които водихме в тази насока още от началото на мандата, коментира заместник-кметът Николай Новаков. Той отново подчерта, че проектобюджетът за 2019 година е следствие и на рекордната събираемост на местните данъци и такси през 2018-та.

“Никога досега в историята на община Сопот не е имало такава събираемост, която в определени позиции надхвърля 100%”, уточни още Новаков. Преходният остатък е в размер на 350 хил.лв. По време на общественото обсъждане той обясни и очакваните приходи за 2019 г., като основна част от тях, над 3 млн. 700 хил.лв. се формират именно от високата събираемост на общински наеми и такси, вкл. за битови отпадъци (от които години наред постъпленията бяха едва 30% ).

Николай Новаков отчете и голямата помощ на държавата за финансовата стабилност на Общината, след като Правителството опрости 5 млн. лв. дълг на Сопот (вкл. корекции по проекти, започнати от предишното управление и 2,4 млн.лева безхлихвен заем, използван за приключването на проектите).

Зам.-кмет: Община Сопот е във финансов възход

Силно социалната насоченост на бюджета се вижда и в заделените средства за центъра за обществена подкрепа, комплексът за социални услуги, за пенсионерските клубове, домашния социален патронаж и др. местни дейности, свързани с подобряване качеството на живот на жителите на общината. Близо 2 млн. лв. са предвидени за по-добра инфраструктура в кварталите, озеленяване на междублоковите пространства, поддържане на чистотата и зелените площи, нова улична мрежа и осветление.

На общественото обсъждане присъстваха представители на бизнеса, неправителствения сектор, спортни клубове, туристически дружества, обществени и културни организации. Проектобюджетът за 2019 година на община Сопот предстои да бъде разгледан в комисиите на общинския съвет.