Свикват извънредна сесия заради „Гладно поле“
Свикват извънредна сесия заради „Гладно поле“ / снимка:Виктор Кадири/ Дарик Пловдив

Извънредна сесия на общинския съвет ще се проведе днес, заради промени в споразумението между община Пловдив и Министерството на отбраната, което ще прехвъли на местната администрация имот от 86 декара.

В сегашното споразумение е записано, че имотът ще бъде прехвърлен на общината, едва след като тя построи вътрешен път и КПП в имот на 110-ти полк. Промяната, която трябва да бъде гласувана от съветниците днес, предвижда 86-те декара да бъдат прехвърлени на общината още при подписването на договор за изграждане на пътя за 110-ти полк.

Идеята на местната администрация е в Гладно поле“ да обособи зона за икономическа активност, като се изгради вторичен градски център с огромна бизнес сграда, небостъргачи, прилежаща инфраструктура, както и зелени площи.

Проектите за "Гладно поле" са част от Интегрирания план за развитие на Пловдив, който дава възможност градът да усвои до 1.3 милиарда лева в следващите 7 години.

За следващия програмен период по ОП“Региони в растеж“ община Пловдив предвижда да получи около 9 млн.лева за изграждане на улици, подземна инфраструктура, електричество и канализация в „Гладно поле“, които да бъдат основа за бъдещи инвестиции.