/ iStock/Getty Images
От 24 август данните от пунктовете за мониторинг на атмосферния въздух в Пловдив сочат плавно повишаване по показател „фини прахови частици“ (ФПЧ10), съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)

Регистрирани са превишения на средноденонощната пределна норма за опазване на човешкото здраве, която е 50 µg/m3.

Април започва със силен вятър, който носи прах от Сахара

Концентрациите са с най-високи стойности на 26 август - 1,1 пъти от средноденонощната норма в пункт "Каменица" и  1,4 пъти в пункт жк "Тракия".

По информация на Националния институт по метеорология и хидрология причината за повишените концентрации на ФПЧ10 е пренос на прах от Сахара.

РИОСВ следи състоянието на атмосферния въздух, като ежедневно на сайта си публикува информация от двете автоматични станции в секция „Бюлетин за състоянието на въздуха“.