/ Дарик Пловдив
Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Пловдив Иван Тотев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Община Пловдив за дейности по подобряване качеството на атмосферния въздух. 

Нова система ще информира за качеството на въздуха в реално време

Средствата в размер на 13 862 232,11 лв.
са изцяло осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Една от основните мерки, които се предвиждат, е подмяната на отоплителните устройства на твърдо гориво използвани за отопление от домакинствата в града.
 
В кои градове въздухът е бил най-мръсен през отоплителния сезон?

Целта е те да се подменят алтернативни форми за отопление-газ, електричество, пелети или друг вид дървесна биомаса. Проектът ще се развива в два етапа. Първи етап ще продължи до 31 май 2021 г.

Около 4 000 домакинства в Пловдив заменят до две години кюмбетата с климатици или пелети

В този срок ще се проведе проучване  нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, както и поредица от мащабни разяснителни кампании. Вторият етап ще продължи не по-късно от 31 декември 2023 г., когато ще се извършат дейностите по подмяната на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри.
 
Започва безплатната смяна на печките на твърдо гориво в Пловдив

Срокът за изпълнение на дейностите е 52 месеца.