/ netinfo
Обществено обсъждане на разработения Проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив ще се проведе на 14 февруари, от 12.00 часа в голямата конферентна зала на втори етаж в Дома на културата „Борис Христов“.

Администрацията вече публикува на интернет страницата си програмата с мерките за по-чист въздух в Пловдив. 

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.