/ ThinkStock/Getty Images
Споразумение за подобряване качеството на образованието и осигуряване на възможност за придобиване на практически умения и компетенции от страна на студентите от специалност "Социални дейности" към ПУ "Паисий Хилендарски" подписаха заместник-кметът на Община Пловдив Георги Титюков и доц. Людмила Векова, ръководител катедра.

"Община Пловдив е разкрила 57 социални услуги, които обхващат няколко хиляди хора в нужда. Ето защо е необходимо да работим с подготвени кадри, които още от студентската скамейка да знаят какво е естеството на тяхната бъдеща работа", коментира Титюков.

Областният управител на Смолян се срещна с Генералния консул на Турция

От Общината припомнят, че партньорството е факт от 2014 г., като съвместните инициативи са свързани с практическо обучение на студенти и докторанти, както и квалификация на преподавателите.

Те провеждат стажове, различни доброволчески инициативи и мероприятия с хуманитарен характер. Така студентите от "Социални дейности" още от първи курс ще имат възможност да натрупат опит и да придобият реална представа за работата със социално уязвими членове на обществото, които са с различни нужди - деца и възрастни хора и такива с увреждания.

Целта е да придобият необходимите компетенции и умения. Идеята е да променим учебните планове на база на практиката, така че до края на обучението си студентите да преминат през целия набор социални институции, които се увеличават непрекъснато, което пък е насочено към по-големите изисквания към образованието, е посочила доц. Векова, цитирана в съобщението.
БТА