/ ThinkStock/Getty Images
Изграждането на Център за „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ започва Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“.

Още 15 пловдивски учители получават дипломи за Монтесори педагози

Инвестицията е в размер на почти 23 милиона и 500 хиляди лева и се финансира чрез Европейски фонд за регионално развитие. Партньор в проекта е Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов" към БАН.

Новата научноизследователска инфраструктура ще е фокусирана върху научните изследвания с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерните технологии и биосензорите.

Изследване: От България вече изтичат и „работни ръце“, не само „мозъци“

Заради изграждането на Центъра ще бъде реконструирана съществуващата сграда на университета на ул. „Костаки Пеев“ 21 в Пловдив. Корпусът ще бъде преустроен като специализирана изследователска база с ограничен достъп на външни лица за провеждане на изследвания в областта метагеномиката, молекулярната ензимология, биосензорите и новите материали за създаване на нови продукти.