/ Thinkstock/Getty Images
През юли във връзка със сигнал за разпространение на нерегламентирани торбички в магазинната мрежа в област Смолян, Регионалната инспекции по околна среда и водите е проверла три търговски обекта.

Екоинспектори започват масови проверки за бране на мурсалски чай от естествените му находища

При две от проверките е установено, че опаковките от торбички не съдържат необходимите обозначения и адрес на фирмата производител, която е регистрирана извън териториалния обхват на РИОСВ-Смолян.

РИОСВ-Смолян разпореди почистване на републиканската и общинска пътна мрежа

Изпратено е писмо за предприемане на мерки от съответната инспекция, на чиято територия е регистрирана фирмата. Проверките на РИОСВ за спазване на Наредбата за реда и размера за заплащане на продуктова такса продължават.

И Нова Зеландия забрани найлоновите торбички за еднократна употреба

Ще се следи и за платена продуктова такса на предлаганите на пазара торбичките с дебелина под 25 микрона и с размери по-малки от 390 мм/490 мм в разгънат вид, които нямат обозначени на български език произход и надпис „торбичка за многократно използване“ или „торбичката е биоразградима“.

Биоразграждащите се торбички могат да бъдат напълнени с продукти и след три години в морето

В случай, че не се установи с какъв произход са торбичките, собствениците на търговския обект са задължени сами да заплатят продуктова такса в размер на 0,55 лв./брой.

Екоинспекцията припомня, че според действащото законодателство безплатното предоставяне на торбичка с дебелина до 50 микрона в местата за продажба на стоките или продуктите, е нарушение.

Учени откриха 30 найлонови торбички в стомаха на кит

Изключение правят само много тънките пластмасови торбички с дебелина под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни.

Според Закона за управление на отпадъците, едноличен търговец или юридическо лице, които предлагат без заплащане на крайните потребители пластмасови торбички за пазаруване с дебелина до 50 микрона или продават на крайните потребители пластмасови торбички, за които не е заплатена продуктова такса, подлежат на имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.