/ EVN-Топлофикация
Останки от римско жилище с глинен водопровод, както и гроб, откриха сътрудници на EVN-Топлофикация при изкопни дейности в центъра на Пловдив - по ул. „Г. М. Димитров“, в близост до кръстовището с ул. „Цар Асен“.

ЕVN Tоплофикация присъединява нови жилищни сгради в Пловдив

Според специалистите, разкритите археологически структури датират от II-IV в. сл. Хр. 

EVN-Топлофикация

Изкопните дейности се извършват за присъединяване на сграда към топлопреносната мрежа.

Проектът за централния площад на Пловдив е одобрен

В резултат на направена комисия от експерти към Министерство на културата и изготвен протокол EVN Топлофикация е предприелa действия за теренно проучване на находките. След приключване на дейностите по проучването, се очаква оглед от нова комисия към Министерството на културата за приемане на резултатите от него.
 
Този мандат: Модър-Царевец и басейна на Младост, следващият - мост над Марица и нов надлез

Работата по изграждането на топлопровода може да продължи
след разрешение от експерти към Министерството на културата. Изпълнението на обекта се извършва под ръководството на археолог Мая Мартинова към Регионален археологически музей-Пловдив.
 
Проектите на Пловдив 2019 - начало и финал

Не за първи път EVN Топлофикация разкрива и консервира археологически находки по време на своята дейност. През 2012 г. в близост дружеството разкри раннохристиянска гробница от IV в. сл. Хр. със стенописи, изобразяващи чудесата на Христос.

Общественици, институции и местна власт умуват заедно за културата и емблематичните обекти на Пловдив

Дружеството финансира дейностите по цялостното разкриване и консервиране на обекта. Към момента, античната гробница може да се види в Регионалния археологически музей в Пловдив.