/ Община Плевен
Върху площи с царевица ще се извършва торене. Дейностите ще се провеждат от 06 до 10 юли, от 08.00 до 10.00 часа.

Обработват с препарат срещу плевели

Терените, които подлежат на обработване, са в землището на Плевен - в местностите Липачката, Чаира, Габровец, Тръстара, Бъчвата, Нежовец, Къшински дол и Смильовец - имоти с №№ 56722.221.1; 56722.176.10; 56722.159.10; 56722.175.19; 56722.159.1; 56722.155.10; 56722.172.1; 56722.465.141;  56722.146.2; 56722.140.1; 56722.170.1; 56722.156.3; 56722.159.3; 56722.252.1; 56722.250.10; 56722.201.4; 56722.207.4 и 56722.217.10.

Торят площи с царевица в землището на Плевен

Информацията за третирането е в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Обработват площи с пшеница срещу гъбични болести

За организирането и провеждането им отговаря Симеон Тинев. Телефонът за връзка е 06324/ 22-14.