/ dariknews.archive
От 20 до 24 май, от 08.00 до 18.00 часа ще се проведе третиране на пшеница срещу гъбични болести.

Третират площи с царевица в землището на град Плевен

Дейностите ще се извършват в масиви на площ от 390 дка в местността Затвора в землището на Плевен, в местността Керимова могила в землището на с. Гривица - площ от 20 дка и масив от 13 дка в местността Радишевски блок в землището на с. Радишево. Обработката ще се извърши с препарат „Рекс ултра”.

Третират площи срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели

Информацията е в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. За организиране и провеждане на третирането отговаря Илиян Недков. Телефонът за връзка е 0889/ 466-662.