/ Община Плевен
Площи с царевица ще бъдат третирани с препарати „Екип” и „Дикамба”. Дейностите ще се извършват от 20 до 22 май от 08.00 до 22.00 часа и от 23 до 25 май, от 08.00 до 22.00 часа.

Пръскат срещу плевели земеделски площи в местностите Текийски орман и Булин Дол

Терените, които подлежат на обработване, са в землището на Плевен - в местностите Липачката, Чаира, Габровец, Тръстара, Бъчвата, Нежовец, Къшински дол и Смильовец - имоти с №№ 56722.221.1; 56722.176.10; 56722.159.10; 56722.175.19; 56722.159.1; 56722.155.10; 56722.172.1; 56722.465.141;  56722.146.2; 56722.140.1; 56722.170.1; 56722.156.3; 56722.159.3; 56722.252.1; 56722.250.10; 56722.201.4; 56722.207.4 и 56722.217.10 .

Третират площи с царевица срещу плевели

Информацията за третирането е в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. За организирането и провеждането им отговаря Симеон Тинев. Телефонът за връзка е 0882/ 11-26-23.