/ dariknews.archive
Земеделски площи с пшеница и слънчоглед ще бъдат третирани срещу плевели. Дейностите ще се извършат на 11 май, от 08.00 до 17.00 часа в масив с площ от 1130 дка в местностите Текийски орман и Булин дол в землището на град Плевен.

Третират площи с царевица срещу плевели

Обработката ще се извърши с фунгицид „Тергза”, хербицид „Скорпио” и инсектицид „Цитрин макс”. За организиране и провеждане на третирането отговаря Георги Бешев. Телефонът за връзка е 0899/ 11-68-61.

Предупреждават пчеларите за третиране на площи с царевица

Съобщението е в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.