/ Община Плевен
Растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се извършат от 07 до 09 май. Информацията за това е получена в Община Плевен в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

Третират срещу плевели сервитута на две железопътни линии

Във времето от 08.00 до 22.00 часа ще бъдат третирани площи с царевица в местностите Липачката, Чаира, Габровец, Тръстара, Бъчвата, Нежовец, Къшински дол и Смильовец  - терени 001; 002; 003; 004; 005; 006; 105; 213; 236; 240; 260; 261; 274; 407; 409; 416; 417 и 418 в землищата на Плевен и селата Радишево и Гривица.

Третират с препарат срещу житни и широколистни плевели

Ще бъде използван препарат „Стомп”, Глифозат, закупен от „999 - Ивайло Асенов” ЕООД. За организиране и провеждане на дейностите отговаря Симеон Тинев. Телефонът за връзка е 0882/ 112-623.