/ dariknews.archive
Община Плевен съобщава, че са получени уведомителни писма в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Обработка срещу кърлежи започва идната седмица

В периода от 08 май до 10 май, от 08.00 до 17.00 часа ще се проведе третиране по сервитутната жп линия София-Варна (в участъците Пордим - Левски и Телиш - Долни Дъбник).

В периода от 13  май до 15 май ще се проведе третиране на сервитутната жп линия София-Варна (в участъка Долни Дъбник - Ясен). Третирането се извършва срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Подлежащите на третиране терени са в местностите на общините по протежение на железопътната линия на разстояние шест метра от главна релса от двете страни с препарат НАСА 360 СЛ, който не е токсичен за пчели и риби.

За организиране и провеждане на третирането отговаря инж. Димитър Велев. Телефон за връзка: 0889/ 80-78-10.