/ Община Плевен
Площи с царевица в землището на град Плевен ще бъдат обработвани с препарат „Стомп”, Глифозат, закупен от „999 – Ивайло Асенов” ЕООД.

Предупреждават пчеларите за третиране на площи с царевица

Дейностите ще се извършват от 10 до 12 май, за времето от 08.00 до 22.00 часа и от 13 до 15 май, също от 08.00 до 22.00. часа. Наземната обработка ще е на площи в местностите Липачката, Чаира, Габровец, Тръстара, Бъчвата, Нежовец, Къшински дол и Смильовец - имоти с № 56722.221.1, 56722.176.10,  56722.159.10, 56722.175.19, 56722.159.1, 56722.155.10, 56722.172.1, 56722.465.141, 56722.146.2, 56722.140.1, 56722.170.1, 56722.156.3, 56722.159.3, 56722.252.1, 56722.250.10, 56722.201.4, 56722.207.4 и 56722.217.10.

Третират срещу плевели сервитута на две железопътни линии

Информацията е в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.