/ dariknews.archive
Наземно третиране по сервитутната железопътна линия София-Варна в участъците Ясен-Плевен -Запад и Плевен -Запад-Пордим ще се проведе от 20 до 21 май и от 22 до 23 май, от 8.00 до 17.00 часа.

Третират площи с царевица срещу плевели

Ще се използва препарат НАСА 360 СЛ, който не е токсичен за пчели. Подлежащите на третиране терени са в местностите на общините по протежение на железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса.

Третират срещу плевели сервитута на две железопътни линии

Информацията е в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. За организиране и провеждане на третирането отговаря инж. Димитър Велев. Телефонът за връзка е 0889/ 807-810.