/ dariknews.archive
Община Плевен съобщава, че е получено уведомително писмо в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Третират площи с царевица срещу плевели

На 9-ти юли ще се проведе наземно третиране с хербицид по сервитутната жп линия Плевен-Пордим-Левски; на 10-ти юли по линията Левски-Пордим-Плевен и на 11-ти юли г. по линията Плевен-Ясен-Долни Дъбник-Горни Дъбник.

Обработват площи с пшеница срещу гъбични болести

Третирането се извършва срещу плевели. Подлежащите терени са в местностите на общините по протежение на железопътната линия на разстояние два метра от глава релса от двете страни.

Третират площи с царевица в землището на град Плевен

Обработката е с препарат НАСА 360 СЛ, който не е токсичен за пчели. За организиране и провеждане на третирането отговаря Галя Тодорова. Телефон за връзка: 0885/913-875.