Управителите на три общински дружества определи Обс-Плевен
Управителите на три общински дружества определи Обс-Плевен / dariknews.archive

Общинският съвет утвърди решенията на назначените от него комисии, провели конкурси за управители на 3 лечебни заведения - еднолични търговски дружества, чийто собственик на капитала е Община Плевен.

За управител на „Дентален център I-Плевен" ЕООД е избран д-р Венелин Благоев Радев, за управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I-Плевен" ЕООД - д-р Данаил Руменов Стойчев, и за управител на „Диагностично-консултативен център II-Плевен" ЕООД - д-р Мариана Петрова Лазарова.