/ ThinkStock/Getty Images
В Плевен бе сформиран Съвет по въпросите на социалните услуги по решение на Общинския съвет, съобщиха от Общината.

В него участват представители на териториалните структури на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, МВР, частни доставчици на социални услуги, юридически лица с нестопанска цел, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници.

Над 13 млн. лв. разходи за чистота и обезвреждане на битовите отпадъци в Плевен

Съветът предстои да анализира потребностите от социални услуги и тяхното състояние, да разработи предложения за подобряване на качеството и ефективността им.

Утвърденият състав на съвета е с председател заместник-кметът Стефан Милев и членове: Ангел Маринов от Регионална дирекция за социално подпомагане, Емилия Борисова от Дирекция за социално подпомагане, Георги Георгиев от ОД на МВР, д-р Коста Костов от РЗИ, Росица Ненчева от РУО, доц. Искра Петкова от Медицинския колеж, доц.д-р Евгения Бързашка - общински съветник, представители на общинската администрация и неправителствени организации.