/ iStock/Getty Images
Такса смет в община Плевен остава без промяна и през 2021 г., реши Общинският съвет, съобщиха от пресцентъра.

Действащите в момента размери на таксата са от 2015 г. За Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия таксата, е 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота; за нежилищни имоти на предприятия - 4,814 на хиляда.

За периода 1 ноември 2019 г. - 31 октомври 2020 г. разходите за сметосъбиране и сметоизвозване са 3,313 млн.лв. Честотата на извозване за Плевен е ежедневно в жилищните квартали и централна градска част, два пъти седмично за индустриалните зони и един път седмично за индивидуални съдове за отпадъци на фирми и граждани.

Финансират проекти на публичната общинска инфраструктура на Община Плевен

Обслужват се и обектите в парк "Кайлъка" и в местностите Стража и Текийски орман. За с. Буковлък кратността на обслужване е 7 дни, за Славяново и другите села в общината - на 10 дни.

През годината в сепариращата инсталация са обработени общо 55 544 т битов отпадък. За компостиране са постъпили 6 554 т зелени и биоразградими отпадъци, а за рециклиране - 11 105 т отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и метали.

Прогнозната стойност за сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 г. е 3,360 млн.лв. За почистване по райони в града, плюс трикратно миене през годината, са заложени 4,5 млн.лв.

Общо прогнозните разходи в План-сметката за приходи от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането са 13,171 млн.лв.
БТА