/ dariknews.archive
В Плевен се предвиждат над 13,1 млн. лв. разходи за чистотата, събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци през 2021 година.

Прогнозата е на експерти от Общината и е заложена в приетата от Общинския съвет План-сметка за сметосъбирането през следващата година.

Няма да се променя такса смет и през следващата година в Плевен

При прогнозните разходи е взето под внимание предстоящо сключване на нови договори по почистване и третиране на отпадъците, завишените изисквания по управление на отпадъците и подобряване качеството на атмосферния въздух, нуждата от по-качествено и редовно почистване на улиците на третия по население град в Северна България.

Очаква се за сметосъбиране и сметоизвозване в община Плевен за 2021 г. да бъдат изразходвани 3,36 млн.лв. За почистване по райони - улици, обществени места, паркове, градинки, речни корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, плюс трикратно миене през годината, са заложени 4,5 млн.лв.

Общинските съветници вече решиха такса смет в общината да остане без промяна през 2021 г. Действащите в момента размери на таксата са определени през 2015 г.