Секторни помирителни комисии ще решават потребителски спорове през 2016-та
Секторни помирителни комисии ще решават потребителски спорове през 2016-та / dariknews.archive

Секторни помирителни комисии ще решават потребителски спорове от началото на 2016 година. Те ще разглеждат конфликти в няколко области - енергетика, ВиК, телекомуникации, транспорт и финансови услуги. Това съобщиха от Комисията за защита на потребителите, която ще бъдат администратор на тези комисии.

Целта на създаването им е да се решават спорове между потребители и търговци извън съда. Възползването от помирителните комисии няма да струва пари на потребителите, а според председателят на Комисията Димитър Маргаритов така споровете ще се решават по-бързо, защото законовият максимален срок за работа по определен случай е 90 дни.

„Когато потребителите не успяват по една или друга причина да решат възникналия спор с търговеца, те го адресират към КЗП и след като се стигне до съгласие за решаването му чрез помирително производство, се активира комисията, която работи в съответния сектор. Например, ако спорът е в сферата на телекомуникационните услуги, в състава на комисията влизат представител на регулаторния орган, който в случая е Комисията за регулиране на съобщенията, представители на браншови организации в сферата на телекомуникациите и представител на КЗП, който защитава потребителския интерес на базата на потребителското законодателство. Търси се решение, което да удовлетворява страните. Когато се стигне до такова, всички участници подписват помирителното споразумение. След като се съгласят с него, за тях то има задължителна правна сила", разяснява Маргаритов.

Секторни помирителни комисии ще решават потребителски спорове през 2016та
netinfo

Друго нововъведение на комисията е, че от началото на 2016-та година горещият й телефон за подаване на сигнали ще присъства и на касовите бележки, като по този начин потребител ще може да отправи оплакване или да сигнализира за нередност още в магазина.