/ dariknews.archive
Ежедневна превантивна дейност във всички райони на Плевен, за да не се допускат нарушения на нормативните уредби, е основната цел на служителите на звено „Инспекторат” при Община Плевен.

В изготвения от ръководителя на звеното Николай Георгиев отчет се уточнява, че територията на града е разделена на 6 района, всеки от който е обслужван от екип от двама инспектори. Две са и мобилните групи,  създадени, за да се реагира по-бързо на спешни сигнали.

Постоянните комисии в Общинския съвет се събират за първи заседания за годината

От началото на м. април до м. октомври 2018 г. служителите са били дежурни по график и в почивните и празнични дни. Практиката доказва, че подобни мерки са ефективни и нарушенията на наредбите на Общински съвет – Плевен, са намалели. Проведени са и многобройни мероприятия за превенция на нерегламентирана търговска дейност на територията на град Плевен и в парк „Кайлъка”.

Продължава кампанията по репатриране на излезлите от употреба МПС в целия град.  В тази връзка служителите провеждат непрекъснати проверки съвместно с органите на ОД на МВР – Плевен. При тази дейност се съставят протоколи за общото техническо състояние на превозните средства и следва репатрирането им.

За изминалия период служителите на Звеното не са успели да прекратят напълно дейността на незаконните автоморги на територията на община Плевен, е записано още в отчета за 2018 г. Многократно е оказвано съдействие на служители на ОП „Жилфонд” – Плевен, и на служители от районните полицейски управления за справяне с проблема.

Комисии в Общинския съвет обсъждат искане за ремонт на улици в с. Бохот

Независимо от положените усилия и съставените множество актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ служителите на звеното не са се справили и с прекратяване на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Плевен.

Представиха публично проекта за бюджет на Община Плевен за 2019 г. (СНИМКИ)

Няма закъснения и просрочване на отговорите на постъпили жалби и сигнали, на подадените на „горещия” телефон на Община Плевен се реагира веднага. Помощ и съдействие се оказва на звена и отдели на администрацията, на органите на ОД на МВР – Плевен, БАБХ, РЗИ, РИОСВ и др. при изпълнение на специфичните им служебни задължения.
 
Обобщените цифри за дейността на звено „Инспекторат” за 2018 г. са следните:

-съставени актове за установяване на административно нарушение - 108 бр.;
-глоба по фиш - 110 бр.;
-съставени констативни протоколи - 112 бр.;
-връчени наказателни постановления на Община Плевен - 267 бр.;
-отговори на сигнали и жалби - 140 бр.;
-посетени сигнали, подадени на „Горещия телефон” - 141 бр.;
-връчени наказателни постановления и актове за установяване на административни нарушения на други институции и общини в България - 121 бр.;
-връчени уведомления и заповеди на ОП „Жилфонд” - 227 бр.