/ dariknews.archive
Редовната сесия на Общинския съвет, ще се проведе на 29 август - четвъртък, от 9:00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Постоянните комисии в ОбС - Плевен, заседават на 26 и 27 август

Внесени са предложения за изменение и допълнение на Наредба № 33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Общината и на Наредба № 26 за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост.

Обсъждат да бъдат осигурени допълнителни средства за ОФК Спартак -Плевен

Кметът Георг Спартански внася предложение за изменение на Инвестиционната програма за 2019 г. Съветниците ще обсъдят осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета за 2019 г. за Общински футболен клуб „Спартак Плевен”.

Общинските фирми представят финансови справки за работата си пред комисии в Общинския съвет

Ще бъде гласувано предложение до Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот, и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Търнене, в
списъка на средищните училища в Република България за учебната 2019/2020 г.