obs r
obs r / dariknews.bg

С гласовете на 30 от общинските съветници Община Плевен ще сключи договор за кредит с фонд ФЛАГ за дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ кредит с цел реализация на проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”.

На база на финансовите разчети за дейностите по реализиране на проекта, предложението е да изтеглим до 3 млн. 900 хил. лв., които да имаме налични и при необходимост да извършим плащанията с тях. Предвиждаме кредитът да е дългосрочен – за до 30 месеца, но ако има свеж ресурс, с който да го погасим по-рано, няма да чакаме крайния срок. Друга особеност е, че не сме задължени да усвояваме сума изцяло, тя може да се тегли на части в зависимост от нуждите по проекта. При погасена главница можем при необходимост отново да теглим сума без да подаваме документи за ново кандидатстване и ново одобрение. Гаранцията, която ще дадем за вземанията на фонд ФЛАГ, са учредяване на залог върху вземанията на Общината по оперативните програми и като втора възможност – парични вземания, които имаме по различните приходни пера на Общината, обясни кметът Спартански. Той допълни, че кредитът е гаранция, че местната администрация ще има достатъчно финансов ресурс да посрещне нуждите по разплащане към фирмите изпълнителки.

По проекта е предвидено въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура. По проекта ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”, на детските градини „Ралица”, „Юнско въстание”, „Щурче”, „Калина”, „Теменуга” и „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”.