/ Община Варна
"Община Плевен има дефицит от над 8 милиона лева за поддържане на чистотата". Това съобщи на пресконференция Пепо Петков, общински съветник от групата на Местна коалиция "Демократична България" в Общинския съвет (ОбС).

Той представи данни, заложени в план-сметката за 2022 година, от които става ясно, че очакваните приходи от такса "битови отпадъци" са в размер на 7 200 000 лв., а прогнозните разходи са в размер на 15 609 500 лв.

В Плевен обсъждат увеличение в цената на билетите и картите за градския транспорт

"Дефицитът за тази година е в размер на 8 400 000 лв. Ежегодно той се покрива от приходи на община Плевен, които са свързани най-вече с постъпления от други данъци", коментира Петков.

Съветникът припомни, че в момента таксата за битови отпадъци, която плащат гражданите, е приета с решение на ОбС от декември 2015 г., т.е. вече седма година тя не е променяна. "Средно на домакинство за година се падат между 37 и 60 лв. за такса "смет" или месечно това е около 5 лв.", обясни Петков.

В същото време обаче се увеличават разходите за поддържане на чистотата в града и селата. Освен това ежегодно се харчат пари за почистване на незаконни сметища като за 2021 г. са изразходени 571 000 лв. за такива дейности, добави Петков.

По повод представените данни и големите разлики между приходите от такса "смет" и разходите, нужни за поддръжката на чистотата в общината, съветниците от МК "Демократична България" предлагат да се проведе обществен дебат - в обществото, социалните мрежи, в медиите.

Това трябва да стане преди приемането на общинския бюджет, за да се провери каква е нагласата на обществото към настоящите размери на местните данъци и такси и в каква посока трябва те да се променят.

От друга страна, според съветниците от Коалицията, заради продължителната пандемия от COVID-19 общинският бюджет търпи сериозни щети от милиони левове.   
БТА