Наръчникът се разпространява безплатно
Наръчник за деца с аутизъм и документален филм със заглавие „Нещо, което можем да кажем", представиха в Перник.

Проф. Габровски разкри подробности за състоянието на Сашко от Перник

Срещата, организирана от Областна администрация, събра учители, родители и представители на образователни институции от региона. На нея присъства и заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска-Жекова.

Тя заяви, че темата за децата с аутизъм е актуална в последно време, а за това е допринесъл и случаят с изчезването на 12-годишния Александър Цветанов от Перник

Клисурска съобщи, че по данни на Световната здравна организация през последните години едно на 44 деца е с проблеми от аутистичния спектър.

Тя припомни, че през 2018 г. у нас е започнала сериозна реформа в сферата със създаването на нов закон за социалните услуги. През тази година е завършена и подзаконовата нормативна уредба, по която са изработени нови стандарти за качество на социалните услуги.  

Заместник-министърът посочи още, че броят на социалните услуги, подкрепящи децата с увреждания в България, е 647. Над 15 хиляди подрастващи са обхванати от тази система.

Държавният ресурс за този вид услуги през тази година възлиза на над 600 млн. лв. Клисурова каза, че работата на всички институции трябва да бъде съсредоточена към това доколко са качествени, подкрепящи и подпомагащи тези мерки.

Изписаха от болницата Сашко от Перник (ВИДЕО)

По думите ѝ подходът трябва да продължи с надграждане на всичко онова, което е развито в държавните образователни стандарти. Срещата по представяне на Наръчника за обосновано включване на деца аутисти в училищна среда беше модерирана от д-р Весела Банова, председател на сдружение "Дете и пространство".

Четивото е създадено от екип партньорски организации от Белгия, Франция, Испания, Италия и България. Те предават своя опит на родители на деца аутисти, техни възпитатели и учители, професионалисти, водени от етичния принцип за значимостта на всеки човек. Наръчникът се разпространява безплатно.

Във фоайето на зала "Панорама" в миньорския град беше подредена изложбата "През моите и твоите очи". Фотографиите са на Севдалин Тлаченски, който е с аутизъм и чрез снимането показва красотата в на пръв поглед непривлекателни обекти от заобикалящия ни свят.
БТА